Gezen Tatil

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti (Bundan sonra “Gezentatil” olarak anılacaktır.)olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile ilgili kişi olarak sizlere ilişkin belirlenebilir kılan her türlü veriyi www.gezentatil.com web sitemizde yer alan Kişisel Verileri İşleme ve Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan aydınlatma metinlerimiz ve politikalarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

Gezentatil olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Toplanan Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri İşlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Gezentatil Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi’ne uygun surette gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Sözleşmemize internet sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK’nın 5. 6. Ve 8. Maddesi kapsamında işlemekteyiz:

  1. 1.1.www.gezentatil.com adresli internet sitemiz başta olmak üzere sair internet siteleri (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız, 0252 275 06 56 Çağrı Merkezimiz ve Gezentatil’e ait diğer tüm çevrimiçi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
  2. 1.2.Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Gezentatil adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
  3. 1.3.E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Gezentatil’e yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,
  4. 1.4.Gezentatilyahut Gezentatil’in hizmet aldığı kişi yada şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,
  5. 1.5.Gezentatil’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.
  6. 1.6.Otel aktiviteleri: Oda rezervasyonu; Otele giriş ve ödeme; Otelde konaklama ve konaklama sırasında sunulan hizmetler; Bir konaklama sırasında otel kafesinde veya restoranında yeme/içme; İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.
  7. 1.7.Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım: Sadakat programlarına kaydolma; Müşteri memnuniyeti anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi); Online oyunlar veya yarışmalar; E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.
  8. 1.8.Üçüncü taraflardan bilgi iletimi: Tur operatörleri, seyahat acenteleri (online olabilir veya olmayabilir), GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri;
  9. 1.9. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Kimlik bilgisi (adınız ve soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız vb.),
 2. İletişim bilgileriniz ( e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz),
 3. İşlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri),
 4. Gelişmiş müşteri bilgileri (adınız, soyadınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, konaklama belgelerinizin türü ve numarası vb. kişisel verileriniz),
 5. Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi),
 6. Müşteri işlem bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, banka dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz)
 7. Risk yönetimi bilgisi (kişisel ilgili kişiyle ilişkilendirilen ve kamu kurumları tarafından sunulan çeşitli sorgu sonuçları ve kayıtları, konaklama engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak gerçekleştirilen güvenlik sorgu kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme kayıtları vb.)
 8. Finansal bilgi (kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri)
 9. Fiziksel mekân güvenlik bilgisi (şirkete ait ortamlara giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera ve ses kayıtları vb.)
 10. Hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden intikal eden bilgi talepleri ya da kararlarda yer alan kişisel veriler vb.)
 11. Denetim ve teftiş bilgisi (ilgili kişiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.)
 12. Özel nitelikli kişisel veri (kanunda açıkça öngörülen ve şirketin operasyonları için gerekli olduğu hallerde ve sizin açık rızanız üzerine işlenen ve özel hizmet sağlamak için gerekli olan sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, alerji bilgisi, yemek tercihi, engellilik bilgisi gibi özel nitelikli kişisel veriler )
 13. Pazarlama bilgisi (ilgili kişiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb.)
 14. Talep/şikâyet yönetimi bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili şirketimize yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)
 15. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Gezentatil tarafından işlenmektedir:

2.1. KVKK Madde 5’te yer alan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

2.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2.1.2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

2.1.3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2.1.4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

2.1.5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

2.1.6.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

2.1.7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve;

2.2. Madde 6 kapsamında;

2.2.1. Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince, otellerimizde konaklayan misafirlerimizin kimlik bilgilerinin kanuni yükümlülüğümüz çerçevesinde kolluk kuvvetlerine bildirilmek üzere işlenmesi örnek verilebilir.

2.2.2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla: meydana gelen bir vaka sonucunda Kişisel Verilerinizin bilinciniz yerinde olmaksızın işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

2.2.3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

2.2.4. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İnternet Siteleri, İletişim Araçları yahut Çağrı Merkezi üzerinden Gezentatil ürün ve hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması ve şikayetleriniz kapsamında Gezentatil ile paylaştığınız sağlık raporları kapsamında işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

2.2.5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış hizmeti kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

2.2.6. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: otellerde güvenliğin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi amacıyla gerektiğinde görüntü kaydı alınması, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

2.3. Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

2.3.1. İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,

2.3.2. Sadakat programı ve üyelik hizmetleri kapsamında işlenmesi,

2.3.3. İnternet Siteleri ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,

2.3.4. Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

2.3.5. Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,

2.3.6. Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,

2.3.7.  Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi,

2.3.8. Aldığınız SPA hizmeti kapsamında, özellikle masaj ve buhar odası için sağlık koşullarınıza sakınca yaratmayacak durumların tespiti ve sizin için en iyi hizmetin verilmesini sağlamak amacıyla kişisel sağlık verilerinizin işlenmesi,

2.3.9. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Gezentatil ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Gezentatil, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

4.1. KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

4.2. KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, depolama yerleri, bulut cloud gibi ortamlara, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinize ilişkin KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Gezentatil’e başvurarak;

  1. 5.1.Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. 5.2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. 5.3.Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. 5.4.Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. 5.5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 5.6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5.7.Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. 5.8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  9. 5.9.Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla veya KVKK’da yer alan diğer yöntemlerle ulaştırabilirsiniz ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Gezentatil, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Gezentatil tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Gezentatil tarafından talep edilebilir.

 1. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Gezentatil deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 1.  İşlem güvenliği

Gezentatil tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi’nde Yapılabilecek Değişiklikler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Gezentatil kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.gezentatil.com adresinden ulaşılabilecektir.

10. Açık Rıza Metni

Gezentatiltarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca https://www.gezentatil.com linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim. Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgilerimin tanıtım, pazarlama, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla işlenmesine açık rıza veriyorum.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan: Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti veya “Satıcı”)

Adres: Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla 

Telefon: 0252 275 06 56

Mersis No: 0394126539200001

KEP Adresi: gezenbilirseyahat@hs01.kep.tr