Gezen Tatil

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvan: Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti veya “Satıcı”)

Adres: Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla 

Telefon: 0252 275 06 56

Mersis No: 0394126539200001

KEP Adresi: gezenbilirseyahat@hs01.kep.tr


1.2. ALICI-MÜŞTERİ

Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası, Telefon, Adres, E-Posta bilgileri SÖZLEŞMENİN AYRILAMAZ PARÇASI OLAN REZERVASYON FORMUNDA yer almaktadır.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan; SİTE: Satıcı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.gezentatil.com web sitesini, Çağrı Merkezi: 0252 275 06 56 nolu çağrı merkezini,  SATICI: Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti, ALICI yada MÜŞTERİ: Web sitesi üzerinden veya Çağrı Merkezinden hizmeti satın alan kişi/kişiler, SAĞLAYICI yada OTEL: Web sitesi yada Çağrı Merkezi üzerinden satışı gerçekleştirilen konaklama hizmetinin sunulduğu otelleri, ÜRÜN/HİZMET: Satıcı tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan ve satın alınabilen ürün ve hizmetleri ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusu, DETAYLARI  (Oda Tipi, konaklayacak kişi bilgisi, konaklanacak gün bilgisi, ücret bilgisi, ödeme şekli bilgisi vb.) SÖZLEŞMENİN AYRILAMAZ PARÇASI OLAN REZERVASYON FORMUNDA YER ALAN konaklama hizmeti satışı, konaklama hizmetinin MÜŞTERİ tarafından satın alınması ve SATICI/SAĞLAYICI tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. ALICI gerek www.gezentatil.com web sitesi üzerinden gerek acentelerden gerek çağrı merkezinden gerekse de SATICININ diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir. Rezervasyon bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda MÜŞTERİ, kayıt tarihinden itibaren tüm rezervasyon bedelinden sorumludur. Rezervasyon bedelinin eksik ödenmesi durumunda SATICI rezervasyonu iptal ederek, iptal nedeniyle oluşan tüm zararları MÜŞTERİ’den talep edebilir. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucher da (otele giriş belgesi) ve broşürde, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmektedir. MÜŞTERİ, söz konusu mal veya hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (g) bendinde belirtilen “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler ve (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduğunu ve CAYMA HAKKI’nın BULUNMADIĞINI kabul ve taahhüt etmektedir.

4. HİZMETLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

Satın alınacak ya da rezervasyonu yapılacak konaklama hizmetinin vergiler dahil toplam fiyatı, hizmeti satın alma ve/veya rezervasyon işleminin tamamlanmasından önce bildirilmektedir. MÜŞTERİ, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların ALICI’ dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Hizmet alımı Müşteri tarafından onayladığında hizmet tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin konaklayacak misafirlerden biri olması zorunlu değildir. SATICI’nın bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir. Satışa Konu Ürüne ait bilgiler (Ürünün Adı, Miktarı, Birim Fiyatı (KDV dahil), Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil), Toplam Tutar, Ödeme Şekli ve Planı, Fatura Adresi vb.) sözleşmenin SÖZLEŞMENİN AYRILAMAZ PARÇASI OLAN REZERVASYON FORMUNDA YER ALMAKTADIR. MÜŞTERİ, rezervasyonu onaylamakla KDV dahil toplam ücret bilgisi dahil tüm detaylardan bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

5. GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen ve SÖZLEŞMENİN AYRILAMAZ PARÇASI OLAN REZERVASYON FORMUNDA YER ALAN, sözleşme konusu Ürün ve Hizmetler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile SATICI ’nın tam unvanı, adresi ve iletişim bilgilerini, Mersis adresini işbu Sözleşme akdedilmeden önce, sözleşme konusunda açık, anlaşılır şekilde internet ortamına yada çağrı merkezine uygun şekilde ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını kabul ve beyan etmektedir. Bu sözleşmede kapsamında yer alan tüm fiyat ve ücretlere KDV ve diğer tüm vergiler dâhildir.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini Ön Bilgilendirme, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve/veya broşür aracılığı ile bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

6.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

6.3. MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no, pasaport no, adres, kredi kartı gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.4. MÜŞTERİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan SATICI/SAĞLAYICI’nın ve/veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle SATICI/SAĞLAYICI ve/veya SATICI/SAĞLAYICI çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul etmektedir.

6.5. MÜŞTERİ imzası ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde SATICI/SAĞLAYICI’nın söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu durumda MÜŞTERİ iade talep etme hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

6.6. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6.7. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.) gibi durumlarda; SATICI/SAĞLAYICI/acente/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi nedeniyle hizmeti sunamaması hallerinde MÜŞTERİ tazminat hakkının doğmayacağını kabul etmektedir.

6.8. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SATICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.9. SATICI/SAĞLAYICI’nın haksız olarak hizmeti vermekten vazgeçmesi halinde SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

6.10. İadeler, ödeme yapılan kredi kartına veya ödeme yapılan banka hesabına yapılacaktır. Farklı bir hesaba yapılmayacaktır.

6.11. MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 15 gün(15. gün dahil) öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, (ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile ödeme kredi kartıyla yapılmışsa %5 oranındaki banka komisyon masrafı kesintisi hariç olmak üzere) ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

6.12. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından önceki 8(8 dahil). gün ile  14(14 dahil). gün arasındaki zamanda  yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği  bedelin %50’sini, hizmetin başlamasına 8 günden az bir süre kala(7 gün ve daha az) ise tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul etmektedir. Ancak MÜŞTERİ’ye satış esnasında indirimli olarak verilen İADESİZ ÖDEME seçeneği ile satın alınan hizmette Ücret iade edilmeyecektir. Ayrıca MÜŞTERİ tarafından iptal edilmediği halde gerçekleşmeyen konaklamalarda veya değişikliklerde herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

6.13. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

6.13. İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ, özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmektedir.

6.15. SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini o tarihteki SATICI/SAĞLAYICI’nın imkanları dahilinde cevap verecektir.

6.16. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.17. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti, hiçbir koşulda 3. kişilere devredemez. Devredilmesi halinde bu sözleşme haksız olarak feshedilmiş olacak ve ücreti iadesi yapılmayacağını MÜŞTERİ kabul etmektedir.

6.18. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilecektir.

6.19. SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde iade edilecektir.

6.20. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir ihtilafta MÜŞTERİ, tek başına sorumlu olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.21.  MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmede yer alan  İadesiz iptal koşulları uygulanacaktır.

6.22. MÜŞTERİ, SATICI/SAĞLAYICI’nın hizmet verdiği otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmektedir.

6.23. MÜŞTERİ, SATICI/SAĞLAYICI’nın hizmet kurallarına ve genel otel düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin oteli terk etmesini isteme hakkına sahiptir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını MÜŞTERİ  kabul etmektedir.

6.24. SATICI ile  MÜŞTERİ ödemesini kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumlarda banka hesap özetinde SATICI’nın ünvanını görecektir. Bu ticari unvan üzerinden yapılan işlem MÜŞTERİ’nin aldığı hizmet ile ilişkilidir. Taraflar arasında daha önceden imzalanmış olan ve yine aynı hizmetleri kapsayan bir sözleşme var ise bu sözleşmenin imzalanması ile beraber kendiliğinden hükümsüz olacak ve son tarihli sözleşme geçerlilik kazanacaktır.

7. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

MÜŞTERİ, SATICI/SAĞLAYICI’nın ve SATICI/SAĞLAYICI’nın işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve hizmet aldığı kuruluşlar, ortaklar, paydaşları ve iş birliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler, e-mail, SMS vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu SATICI/SAĞLAYICI ve SATICI/SAĞLAYICI’nın işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve SATICI/SAĞLAYICI bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve AÇIK RIZA BEYANI

İşbu sözleşme çerçevesinde sunulan MÜŞTERİ’ye ait kişisel veriler, SATICI/SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalanması ve konaklama süresince gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işlenmekte, korunmakta, yurt içinde ve yurt dışında saklanmaktadır.  MÜŞTERİ, Sözleşmeyi onaylamakla  www.gezentatil.com web adresinde yayınlanan “Aydınlatma Metni”ni, “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi”ni, “Açık Rıza Beyanını” incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesine rıza verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

Her koşul altında, SATICI/SAĞLAYICI’nın yada acentenin kendi veritabanında yada hizmet aldığı kuruluşların veritabanında, bulutunda tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, taraflar arasında HMK 193. madde uyarınca delil olarak kabul edilmiştir.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşmenin imzası anından itibaren taraflardan hiçbiri bu sözleşmede ayrıca yetki tanınmış olmamak kaydıyla bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini veya tadilini talep edemez. Tarafların mutabakatı hâlinde her türlü anlaşma değişikliği yazılı olarak yapılır, fiilen oluşan uygulamalara itiraz edilmemiş olması nedeni ile anlaşmanın bazı hükümlerinin zımnen tadil edildiği hakkında taraflar hiçbir iddiada bulunamazlar.

11. TEBLİGAT

İşbu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirtilen taraf adresleri Sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü tebligata sair adresler olarak kabul edilmiştir. Adresi değişen taraf yeni adresini 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli olur. İşbu Sözleşme sebebiyle yapılacak her türlü tebligat yazılı olmadıkça hüküm ifade etmez.

12. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesinde “Cayma Hakkı”, 15. maddesinde ise “Cayma Hakkının İstisnaları” düzenlenmiştir. Buna göre; MÜŞTERİ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sözleşmeye konu mal veya hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (g) bendinde belirtilen “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler ve (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduğunu ve CAYMA HAKKI’nın BULUNMADIĞINI kabul ve taahhüt etmektedir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Diğer Uyuşmazlıklarda ise İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

14. SON HÜKÜMLER

Bu sözleşmede yapılacak İade işlemlerinde ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda iade tutarı üzerinden %5 oranındaki banka komisyon masrafı kesintisi yapılacaktır. MÜŞTERİ, sözleşmeyi imzalamakla ve kredi kartı ile ödeme yapmakla bu kesintiyi kabul etmektedir.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten başlayıp, hizmetin ifa edilmesi ile sona erer. Web sitesi kullanım koşulları, KVKK Gizlilik Sözleşmesi, Açık Rıza Beyanı ve Sözleşmenin Özel şartları sözleşmenin ekleri niteliğinde ve sözleşmeye dahildir. İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ/ALICI tarafından onay verildiği tarih ve saat itibariyle yürürlüğe girmiştir.

16. SÖZLEŞMENİN EKİ

REZERVASYON FORMU VE İÇERİĞİNDEKİ BİLGİLER SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASI VE EKİDİR. MÜŞTERİ, REZERVASYON FORMUNU VE SÖZLEŞMEYİ BİR BÜTÜN OLARAK KABUL ETMEKTEDİR.