Gezen Tatil

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI BİLGİLERİ

1.1. SATICI

Unvan: Gezenbilir Seyahat Taş.Tur. Tic. Ltd. Şti veya “Satıcı”)

Adres: Beldibi Mah.76.Sokak No :3/1A  Marmaris / Muğla 

Telefon: 0252 275 06 56

Mersis No: 0394126539200001

KEP Adresi: gezenbilirseyahat@hs01.kep.tr


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu ön bilgilendirme metninin konusu alıcının (“Müşteri”), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

İşbu ön bilgilendirme metnine konu ürün veya hizmetin konusu, konaklama hizmeti satışı, konaklama hizmetinin Müşteri tarafından satın alınması ve Satıcı/Sağlayıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Müşteri, gerek www.gezentatil.com üzerinden, gerekse de Gezentatil’ın diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında bilgilenme imkanına sahip olup bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Müşteri, söz konusu mal veya hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (g) bendinde belirtilen “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler ve (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

3. HİZMETLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

Satın alınacak ya da rezervasyonu yapılacak hizmetinin vergiler dahil toplam fiyatı, hizmeti satın alma ve/veya rezervasyon işleminin tamamlanmasından önce bildirilmektedir. MÜŞTERİ, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların ALICI’ dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Hizmet alımı Müşteri tarafından onayladığında hizmet tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin konaklayacak misafirlerden biri olması zorunlu değildir. SATICI’nın bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir. Satışa Konu Ürüne ait bilgiler (Ürünün Adı, Miktarı, Birim Fiyatı (KDV dahil), Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil), Toplam Tutar, Ödeme Şekli ve Planı, Fatura Adresi vb.) sözleşmenin SÖZLEŞMENİN AYRILAMAZ PARÇASI OLAN REZERVASYON FORMUNDA YER ALMAKTADIR. MÜŞTERİ, rezervasyonu onaylamakla KDV dahil toplam ücret bilgisi dahil tüm detaylardan bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

4. SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ

MÜŞTERİ, sözleşme ile rezervasyon formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Sözleşme akdedilmeden önce, sözleşme konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını kabul ve beyan etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no, pasaport no, adres, kredi kartı bilgileri gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirmenin diğer katılımcılara da yapılmış sayıldığını kabul etmektedir.

4.1. MÜŞTERİ, onayı ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde SATICI veya hizmetin sunulduğu Otel(SAĞLAYICI)’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu durumda MÜŞTERİ, iade talep etme hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

4.2. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

4.3. SATICI/SAĞLAYICI’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

4.4. MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 15 gün(15. gün dahil) öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, (ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile ödeme kredi kartıyla yapılmışsa %5 oranındaki banka komisyon masrafı kesintisi hariç olmak üzere) ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

4.5. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından önceki 8(8 dahil). gün ile  14(14 dahil). gün arasındaki zamanda  yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği  bedelin %50’sini, hizmetin başlamasına 8 günden az bir süre kala(7 gün ve daha az) ise tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul etmektedir. Ancak MÜŞTERİ’ye satış esnasında indirimli olarak verilen İADESİZ ÖDEME seçeneği ile satın alınan hizmette Ücret iade edilmeyecektir. Ayrıca MÜŞTERİ tarafından iptal edilmediği halde gerçekleşmeyen konaklamalarda veya değişikliklerde herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

4.6. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını MÜŞTERİ karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.7. MÜŞTERİ, SATICI/SAĞLAYICI’nın hizmet verdiği otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmektedir.

4.8. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti, hiçbir koşulda 3. kişilere devredemez. Devredilmesi halinde bu sözleşme haksız olarak feshedilmiş olacak ve ücreti iadesi yapılmayacağını MÜÜŞTERİ kabul etmektedir.

4.9. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilecektir.

4.10. SATICI/SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde iade edilecektir.


5. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesinde “Cayma Hakkı”, 15. maddesinde ise “Cayma Hakkının İstisnaları” düzenlenmiştir. Buna göre; MÜŞTERİ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinin (g) bendinde belirtilen “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler ve (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduğunu ve CAYMA HAKKI’nın BULUNMADIĞINI kabul ve taahhüt etmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve AÇIK RIZA BEYANI:

İşbu sözleşme çerçevesinde sunulan MÜŞTERİ’ye ait kişisel veriler, SATICI/SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalanması ve konaklama süresince gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işlenmekte, yurt içinde ve yurt dışında saklanmaktadır.  MÜŞTERİ, Sözleşmeyi onaylamakla  www.gezentatil.com web adresinde yayınlanan “Aydınlatma Metni”ni, “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi”ni, “Açık Rıza Beyanını” incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesine rıza verdiğini kabul ve beyan etmektedir.


7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Diğer Uyuşmazlıklarda ise İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

8. ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATİ

MÜŞTERİ, Sözleşme tarafı SATICI/SAĞLAYICI’nın ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik bilgi iletilerinin, e-mail, SMS, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmenin kendisine ulaşmasını kabul, beyan ve muvafakat etmektedir. Dilerse tüketici kendisine gönderilen e-posta üzerinden bildirerek herhangi bir ücret ve diğer bir yükümlülük altına girmeksizin bu muvafakatinden vazgeçebilir.

9. SÖZLEŞMENİN EKİ

Rezervasyon Formu ve içeriğindeki bilgiler sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve ekidir. Müşteri, rezervasyon formunu ve sözleşmeyi bir bütün olarak kabul etmektedir.